Στις 23 Μαϊου 2018 ο συνεταιρισμός μας, έλαβε μέρος στο 3ο αγροτικό συνέδριο της Ναυτεμπορικής με θέμα. Ο ρόλος της Ελληνικής Γεωργίας στον τομέα αγροδιατροφικής επιχειρηματικότητας  με ομιλητή τον πρόεδρο του συνεταιρισμού μας κ. Γαλλή Στυλιανό. Στην ομιλία αναπτύχθηκαν βασικά θέματα όπως η δυναμική του πρωτογενή τομέα και οι προϋποθέσεις της ανάπτυξης του για τη βέλτιση απόδοση στην προσπάθεια της ανασυγκρότησης της χώρας μας. Συζητήθηκαν ιδέες όπως νεες μορφές οργάνωσης, καλές πρακτικές σωστή έρευνα και ανάπτυξη, επενδυτικοί σχεδιασμοί και γενικά έννοιες που θα βοηθήσουν τον Έλληνα παραγωγό να είναι ανταγωνιστικός.